Biodiversitet - mere liv i og ved marken

Et vigtigt træk mod tilbagegangen i biodiversiteten er at give naturen mere plads - også på de ca. 60 pct. af Danmarks arealer, hvor vi dyrker afgrøder til fødevarer og til dyrefoder. For tilbagegangen i plante- og dyrearter rammer ikke kun de sjældne, men også helt almindelig arter, som typisk lever i og ved markerne.

Økologiske landmænd efterstræber at afgive den plads, der skal til for at give gode betingelser for fugle, insekter, pattedyr og mikroorganismer på og i markerne. Det gør de fx ved at undgå syntetiske pesticider, arbejde med plantedække, skabe grønne korridorer, lade kvæg græsse på jord, der ikke egner sig til dyrkning og ved at udvikle metoder, som gør det muligt at dyrke uden at pløje.

Økologi løser ikke verdens natur- og biodiversitetskrise, men økologi er et godt udgangspunkt for en bæredygtig fødevareproduktion.

Luk (Esc)