Omsorg

  • Forsigtighed

  • Empati

Omsorg

Økologien skal agere forsigtigt, empatisk og ansvarligt, så vi beskytter sundheden og velfærden for mennesker, dyr og klode både nu og i fremtiden. Vi ved, at vi er en del af en unik og levende fødekæde, som vi skal drage omsorg for og arbejde sammen med. I samarbejdet med naturen og dyrene går vi forsigtigt frem og anvender i videst muligt omfang de systemer, som naturen allerede har opfundet.

Det kræver en innovativ og modig tankegang og en grundlæggende økologisk forståelse.

Økologien er nysgerrig og indgår i videnskabelige samarbejder, der undersøger ny teknologi, og hvordan det økologiske landbrug og fødevaresystem kan forbedre sin praksis. Når vi prøver nyt af, er det med ydmyghed over for de ressourcer, vi forvalter, og med ansvarlighed i forhold til alt det, vi ikke ved om samspillet mellem økosystemet og landbruget.

Vores ansvar og omsorg over for en levende natur, rent grundvand og dyrevelfærd fordrer, at vi forholder os kritiske til hurtige løsninger og tænker på generationerne, der kommer efter os. Derfor afviser økologien genetisk manipulation og anvendelse af syntetiske pesticider.

Luk (Esc)