Retfærdighed

  • Ordentlighed

  • Ærlighed

Retfærdighed

Økologien skal sikre retfærdighed, ærlighed og ordentlighed i alle forhold og relationer, der knytter sig til mennesker, dyrs livsvilkår og til den måde, vi forvalter de naturlige ressourcer. Vi er forpligtede til at møde hinanden med respekt og sikre værdige arbejdsvilkår, åbenhed i produktionen og fair forretningsmodeller, der gør økologi til en bæredygtig levevej for producenter, virksomheder og handlende. Samtidig opbygger vi solide forsyningskæder, der leverer økologiske fødevarer med høj sikkerhed og kvalitet til flest mulige mennesker.

Retfærdighed betyder, at vi drager omsorg for det og for dem, som ikke kan tale for sig selv. Vi behandler landbrugsdyrene i overensstemmelse med deres naturlige adfærd og behov. Vi er ordentlige over for det dyre- og planteliv, som omgiver landbrugsjorden, så vi er med til at bevare levesteder og mangfoldighed i hele økosystemet.

Vores virksomhed er en del af et større hele, og vi anerkender, at vi med vores adfærd sætter et aftryk, som påvirker andre. Det betyder, at vi overholder de regler, som er opsat for vores område. At vi tager ansvar for vores handlinger, så vi ærligt kan fortælle, hvordan de produkter, vi giver videre til andre, er fremstillet.

Luk (Esc)