Balance

  • Cirkulær

  • Transparens

Balance

Økologien er rodfæstet i naturens unikke økosystem og i en cirkulær forståelse af, at vi får fra naturen og giver tilbage til naturen. Vi arbejder langsigtet og vedholdende på at skabe et fødevaresystem, der er i balance, så vores aftryk på de naturlige ressourcer bliver så nænsomt som muligt.

Derfor er det indtænkt i økologien, at vi skaber den rette balance mellem nødvendigt forbrug og en bæredygtig livsstil, der er hensyntagende til klima, biodiversitet, dyrevelfærd og drikkevand. Vi gør os umage med ikke at tage mere, end vi skal bruge.

Økologien skal indrette sin produktion efter lokale forhold, genanvende ressourcer og være udforskende på, hvordan vi minimerer spild og skaber bæredygtige kredsløb mellem land og by. Vi er åbne over for andre og inviterer inden for i vores produktion, så vi skaber transparens og åbenhed i hele værdikæden fra jord til bord.

Luk (Esc)